Уплътняването на базата данни записва съществуващите данни, но елиминира ненужното пространство в базата данни. Диалоговият прозорец База данни, от която да се уплътнява цели специфичната база данни, която да уплътни, и ви позволява да зададете достъп Споделено Четене/Писане (по подразбиране), Само за четене достъп (който забранява всички актуализации) или Монополен достъп до базата данни по време на процеса на уплътняване.

Можете да използвате диалоговия прозорец Инсталиране на ODBC Microsoft Access, за да извърши уплътняване на данните. Щракнете върху Уплътняване, след което в диалоговия прозорец База данни, от която да се уплътнява изберете файла и пътя. Щракнете върху бутона OK. В диалоговия прозорец База данни, към която да се уплътнява изберете файла и пътя, версията на готовия уплътнен файл и езиковата променлива, след което щракнете върху бутона OK. Файлът, към който да се уплътнява, може да има същото име като файла, който се уплътнява. Ако обаче името на файла, към който се уплътнява, е същото като това на друг съществуващ файл, се появява грешка. Уплътняването на файлове, защитени с парола, може да има непредвидими резултати.

Вж. още

Съдържание