ODBC Desktop Database Drivers версия 4.0 включва следните ISAM файлове за Excel:

32-битов ISAM Версии на Microsoft Excel

Msexcl40.dllOdexl32.dll

3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 97

Драйверът на Microsoft Excel не може да чете файлове на Excel, които са с формат по-стар от версия 3.0. Тези файлове обаче може да се отворят с по-нова версия на Microsoft Excel и да се записват във версия 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 или формат 97, които драйверът може да чете.

Съдържание