Следната таблица изброява изискваните файлове от всеки компонент на ODBC Desktop Database Drivers 4.0. Тези файлове са инсталирани в директорията \Windows\System или в директорията \Windows\System32. Ако файловете на ODBC са инсталирани предварително в друга директория се уверете, че използвате по-новите файлове в директорията \Windows\System (или System32).

Някои файлове се изискват от повече от един компонент. Тези файлове трябва да се разпространят, ако възнамерявате да разпространявате ODBC Desktop Database Drivers с вашите търговски приложения.

Следните файлове са често срещани за всеки от ODBC Desktop Database Drivers:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll

Съдържание