ODBC Desktop Database Drivers 4.0 включват два 32-битови файла на ISAM за текстови файлове: Mstext40.dll и Odtext32.dll.

Съдържание