Můžete přidat další prostředky, skupiny nebo uživatele s explicitním oprávněním NTFS pro přístup k tomuto objektu. Oprávnění NTFS, která byla prostředku, skupině nebo uživateli pro tento objekt udělena, je možné upravit nebo odebrat. Další informace o přístupových omezeních pro jednotlivé sady oprávnění NTFS naleznete v tématu Oprávnění souborů a složek.

Zděděná oprávněná jsou na objekt přenesena z nadřazeného objektu. Zděděná oprávnění zjednodušují správu oprávnění a v rámci všech objektů určitého kontejneru zajišťují jednotnost oprávnění. Další informace o účinku zděděných oprávnění naleznete v tématu Jak dědičnost ovlivňuje oprávnění souborů a složek.

Položka Popis

Název objektu

Pojmenuje právě vybraný objekt.

Položky oprávnění

Zobrazí každou položku oprávnění pro tento objekt:

  • Typ. Můžete povolit nebo odepřít této skupině nebo uživateli oprávnění pro tento objekt.

  • Název. Prostředek, uživatel nebo skupina.

  • Oprávnění. Současná omezení tohoto objektu pro tento prostředek, uživatele nebo skupinu.

  • Zděděno od. Určuje nadřazený objekt.

  • Použít. Určuje podřízené objekty, kterých se příslušná oprávnění také týkají.

Zahrnout zděditelné oprávnění z nadřazeného objektu

Jestliže je tato možnost vybrána, zdědí každý podřízený objekt oprávnění svého nadřízeného objektu.

Jestliže tato možnost není vybrána, nebudou mít oprávnění nadřazeného objektu vliv na příslušný podřízený objekt nebo objekty.

Přepsat všechna stávající zděditelná oprávnění podřízených objektů zděditelným oprávněním tohoto objektu.

Jestliže je tato položka vybrána, nahradí oprávnění tohoto nadřízeného objektu všechna oprávnění na podřízených objektech.

Jestliže tato položka není vybrána, mohou být na nadřízeném i podřízeném objektu oprávnění jedinečná.


Obsah