Možnost sledovat vytváření nebo úpravy objektů je zvláště vhodná k určení možných potíží se zabezpečením. Zajišťuje odpovědnosti uživatelů, stejně jako důkazy v případě narušení zabezpečení.

Nejběžnějšími typy auditovaných událostí jsou:

  • Přístup k objektům (jakými jsou např. soubory nebo složky).

  • Správa uživatelských a skupinových účtů.

  • Přihlašování a odhlašování uživatelů od systému.

Tato kapitola obsahuje:


Obsah