Následující tabulka zobrazuje omezení přístupu pro každou sadu zvláštních oprávnění NTFS.

Zvláštní oprávnění Úplné řízení Měnit Číst a spouštět Zobrazovat obsah složky (pouze pro složky) Číst Zapisovat

Procházet složkou / Spouštět soubory

x

x

x

x

Zobrazovat obsah složky / Číst data

x

x

x

x

x

Číst atributy

x

x

x

x

x

Číst rozšířené atributy

x

x

x

x

x

Vytvářet soubory / Zapisovat data

x

x

x

Vytvářet složky / Připojovat data

x

x

x

Zapisovat atributy

x

x

x

Zapisovat rozšířené atributy

x

x

x

Odstraňovat podsložky a soubory

x

Odstraňovat

x

x

Číst oprávnění

x

x

x

x

x

x

Měnit oprávnění

x

Přebírat vlastnictví

x

Synchronizovat

x

x

x

x

x

x

Důležité informace

Skupiny a uživatelé, kterým bylo pro složku uděleno oprávnění Úplné řízení, mohou v této složce odstraňovat jakékoli soubory bez ohledu na oprávnění, která tyto soubory chrání.

Další požadavky

  • Přestože se zdá, že oprávnění Zobrazovat obsah složky a Číst a spouštět mají stejná zvláštní oprávnění, jsou tato oprávnění děděna odlišně. Oprávnění Zobrazovat obsah složky dědí pouze složky, nikoli však soubory. Toto oprávnění by mělo být k dispozici pouze při zobrazení oprávnění složce. Oprávnění Číst a spouštět dědí soubory i složky a při prohlížení oprávnění k souboru nebo složce je vždy k dispozici.

  • Ve výchozím nastavení Windows v sobě skupina Everyone nezahrnuje skupinu Anonymous Logon, takže oprávnění přidělená skupině Everyone nemají na skupinu Anonymous Logon vliv.

Další odkazy


Obsah