Na stránce Umístění souborů můžete zobrazit a změnit výchozí instalační adresáře pro datové soubory (DIT) a soubory s obnovenými daty (LOG) služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

Ve výchozím nastavení jsou datové soubory a soubory s obnovenými daty služby AD LDS nainstalovány v cílovém počítači do následujícího adresáře:

\%ProgramFiles%\Microsoft ADAM\název_instance\data

kde název_instance představuje název instance služby AD LDS, který jste zadali na stránce Název instance.

Ve výchozím nastavení jsou programové soubory a nástroje pro správu služby AD LDS nainstalovány do následujícího adresáře:

\%windir%\ADAM

Poznámky
  • Jestliže zadané cesty k adresářům dosud neexistují, Průvodce instalací služby AD LDS je automaticky vytvoří.
  • Průvodce instalací služby AD LDS neakceptuje v cestách k umístění souborů proměnné prostředí.

Další informace


Obsah