Pomocí nástrojů příkazového řádku je možné synchronizovat data mezi službou AD DS (Active Directory Domain Services) a konfigurační sadou služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Umožní to aplikaci přistupovat k objektům uloženým ve službě AD DS i k objektům, jež jsou vytvořeny a uloženy ve službě AD LDS. Pomocí těchto nástrojů nelze synchronizovat hesla mezi adresářovými službami.

Úkol Reference

Přečtěte si informace o instancích služby AD LDS.

Principy instancí služby AD LDS

Přečtěte si informace o uživatelích a skupinách služby AD LDS.

Principy uživatelů a skupin služby AD LDS

Proveďte import definic tříd uživatelů služby AD DS do instance, kterou synchronizujete.

Kontrolní seznam: Import dat ze souborů LDIF

Spusťte nástroj Adamsync.

Synchronizace se službou Active Directory Domain Services


Obsah