Na stránce Kopírování informací o aplikaci můžete zadat instanci služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) nebo umístění média, ze kterého bude vytvořena replika instance služby AD LDS. Pomocí sítě můžete vytvořit repliku instance služby AD LDS, jež je nyní spuštěna na jiném serveru, nebo můžete nainstalovat instanci služby AD LDS, jež byla obnovena ze zálohy služby AD LDS.

Další informace


Obsah