Na stránce Porty se zadávají komunikační porty, které bude instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) používat ke komunikaci s aplikacemi pro práci s adresáři. Aplikace pro práci s adresáři vyhledají instanci služby AD LDS pomocí kombinace názvu počítače, ve kterém je instance služby AD LDS spuštěna, a čísla komunikačního portu. Instance služby AD LDS může komunikovat pomocí protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) nebo SSL (Secure Sockets Layer). Je třeba zadat číslo portu pro každý z těchto protokolů.

Pokud si nejste jisti, která čísla komunikačních portů použít, přijměte výchozí hodnoty.

Poznámky
  • Ve výchozím nastavení služba AD LDS používá čísla komunikačních portů 389 pro LDAP a 636 pro SSL. Pokud je některý z těchto portů v počítači již používán, určí služba AD LDS první dostupný port počínaje číslem 50000.
  • Plánujete-li spuštění služeb AD LDS a AD DS (Active Directory Domain Services) souběžně ve stejném počítači, je nutné službě AD LDS přiřadit jiné porty než 389 a 636. Služba AD DS vyžaduje používání portů 389 a 636 (a také portů 3268 a 3269, pokud je řadič domény, v němž je služba AD DS spuštěna, konfigurován jako globální katalog).

Další informace


Obsah