Na stránce Název instance je třeba zadat snadno rozpoznatelný název instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), kterou instalujete. Tento název slouží v místním počítači k jednoznačné identifikaci této instance služby AD LDS.

Zadaný název se zobrazí v následujících umístěních:

  • prohlížeč událostí,

  • modul snap-in Služby,

  • okno Přidat nebo odebrat programy.

Poznámka

Průvodce instalací služby AD LDS zobrazí výchozí název instanceX, kde X se rovná 1 pro první instanci služby AD LDS, která je v počítači nainstalována, 2 pro druhou instanci nainstalovanou v počítači atd.

Zadaný název musí splňovat následující požadavky:

  • Musí být jedinečný z hlediska ostatních instancí služby AD LDS spuštěných ve stejném počítači.

  • Nesmí být delší než 44 znaků.

  • Musí používat pouze znaky a až z, A až Z a 0 až 9.

  • Název ntds nelze použít.

Zadaný název instance slouží k sestavení názvu služby, zobrazovaného názvu služby a popisu služby, jak je popsáno v následující tabulce.

Název zadaný při instalaci Název služby Zobrazovaný název služby Popis služby

instance1

ADAM_instance1

instance1

Prázdné (není zadán žádný výchozí popis)

Další informace


Obsah