Na stránce Připraveno k instalaci můžete prohlížet vybrané možnosti instalace služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services). Kliknutím na tlačítko Zpět se můžete vrátit na předchozí stránku průvodce, jež obsahuje nastavení, které chcete změnit.

Poznámka

Po kliknutí na tlačítko Další na stránce Připraveno k instalaci zahájí Průvodce instalací služby AD LDS automaticky kopírování souborů a konfiguraci nové instance služby AD LDS.

Další informace


Obsah