Instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) je spouštěna jako služba. Proto lze instanci služby AD LDS spouštět, zastavovat a restartovat stejným způsobem jako ostatní služby spouštěné v systému Windows Server 2008 R2.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Spuštění, zastavení nebo restartování instance služby AD LDS

Spuštění, zastavení nebo restartování instance služby AD LDS pomocí grafického uživatelského rozhraní
 1. Spusťte Správce serveru.

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na položku Role a potom klikněte na položku Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

 3. V podokně podrobností klikněte v seznamu Systémové služby na instanci služby AD LDS, kterou chcete spravovat.

 4. Klikněte na možnost Spustit, Zastavit nebo Restartovat.

Další informace

 • Chcete-li spustit modul snap-in Správce serveru, klikněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost Správce serveru.

 • Ve výchozím nastavení je u instance služby AD LDS nastaveno automatické spouštění.

Spuštění nebo zastavení instance služby AD LDS pomocí příkazového řádku
 1. Otevřete příkazový řádek.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li spustit instanci služby AD LDS, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   net start název_instance

   kde název_instance představuje instanci služby AD LDS, kterou chcete spustit.

  • Chcete-li zastavit instanci služby AD LDS, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

   net stop název_instance

   kde název_instance představuje instanci služby AD LDS, kterou chcete zastavit.

Další požadavky

 • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Příkazový řádek a potom klikněte na možnost Spustit jako správce.

 • Z příkazového řádku není možné pozastavit nebo obnovit činnost instance služby AD LDS.

 • Ve výchozím nastavení je instance služby AD LDS nakonfigurována na automatické spouštění.

 • Další informace o příkazu net získáte zadáním příkazu net /? na příkazový řádek nebo vyhledáním v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc.

Další informace


Obsah