Na stránce Výběr účtu služby v Průvodci instalací služby AD LDS je třeba vybrat účet služby, který bude tato instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) používat. Vybraný účet určuje kontext zabezpečení, ve kterém bude instance služby AD LDS spuštěna. Změna účtu služby po instalaci může vyžadovat další konfiguraci.

Ve většině případů nastaví Průvodce instalací služby AD LDS jako výchozí účet služby účet síťové služby. Účet síťové služby je zvláštní, integrovaný účet s podobným oprávněním jako účet ověřeného uživatele.

Název tohoto účtu je NT AUTHORITY\NetworkService. Účet síťové služby má omezený přístup k místnímu počítači. Má ověřený přístup (jako účet počítače) k síťovým prostředkům. Tento omezený přístup umožňuje chránit systém v případě, že jsou ohroženy jednotlivé služby či procesy. Služby spuštěné jako síťové prostředky s přístupem k účtu síťové služby používají pověření účtu počítače.

Poznámky
  • Chcete-li povolit auditování pro instanci služby AD LDS spuštěnou pod jiným účtem služby, než je účet síťové služby, je třeba účtu používanému jako účet služby AD LDS udělit oprávnění ke generování auditování zabezpečení.
  • Chcete-li povolit účet uživatele pracovní stanice nebo domény jako účet služby, je nutné účtu, který se používá jako účet služby AD LDS, udělit práva Přihlásit jako službu.

Další informace


Obsah