Nástroj Ldp.exe je grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro obecnou správu adresářové služby využívající protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Chcete-li použít nástroj Ldp.exe ke správě instance služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services), je nutné se připojit a vytvořit vazbu k instanci a zobrazit hierarchii (strom) rozlišujícího názvu instance. Potom vyhledejte objekt ve stromu a po kliknutí pravým tlačítkem myši na objekt jej můžete spravovat.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators v instanci služby AD LDS. Ve výchozím nastavení se zaregistrovaný objekt zabezpečení, který během instalace služby AD LDS určíte jako správce služby AD LDS, stane členem skupiny Administrators v oddílu konfigurace. Další informace o skupinách služby AD LDS naleznete v tématu Principy uživatelů a skupin služby AD LDS.

Zobrazení obsahu instance služby AD LDS pomocí nástroje Ldp.exe
 1. Spusťte nástroj Ldp.

 2. V nabídce Připojení klikněte na příkaz Připojit.

 3. Do pole Server zadejte název DNS (Domain Name System), název NetBIOS nebo adresu IP počítače, ve kterém je instance služby AD LDS spuštěna.

 4. Do pole Port zadejte číslo komunikačního portu protokolu LDAP nebo SSL (Secure Sockets Layer), jež používá instance služby AD LDS, ke které se chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK.

 5. V nabídce Připojení klikněte na příkaz Vázat.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit vazbu na základě pověření, pomocí kterých jste se přihlásili, klikněte na možnost Vázat jako aktuálně přihlášený uživatel.

  • Pokud chcete vytvořit vazbu pomocí účtu uživatele domény, klikněte na možnost Vazba s pověřeními, zadejte pro používaný účet uživatelské jméno, heslo a název domény (nebo název počítače, pokud používáte účet místní pracovní stanice) a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li vytvořit vazbu pouze pomocí uživatelského jména a hesla, klikněte na možnost Jednoduchá vazba, zadejte uživatelské jméno a heslo používaného účtu a klikněte na tlačítko OK.

  • Jestliže chcete vytvořit vazbu pomocí upřesňující metody (NTLM, DPA (Distributed Password Authentication), Negotiate nebo Digest), klikněte na možnost Upřesnit (metoda), klikněte na možnost Upřesnit, v oblasti Metoda vyberte požadovanou metodu, podle potřeby nastavte další možnosti a klikněte na tlačítko OK.

 7. Po dokončení nastavení možností vazby klikněte na tlačítko OK.

 8. V nabídce Zobrazit klikněte na příkaz Strom.

 9. V seznamu Základní rozlišující název klikněte na rozlišující název objektu, který chcete v navigačním podokně použít jako základní objekt.

Další informace

 • Chcete-li spustit nástroj Ldp, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Spustit, zadejte příkaz ldp a klikněte na tlačítko OK.

 • Pro protokol LDAP se jako výchozí používá komunikační port 389. U protokolu SSL se používá výchozí komunikační port 636.

 • Jestliže se chcete připojit k instanci služby AD LDS spuštěné v místním počítači, zadejte jako název serveru parametr localhost.

Další informace


Obsah