Povolit webového agenta služby AD FS - určuje, zda je webový agent služby AD FS (Active Directory Federation Services) povolen pro aplikace pracující s tokeny systému Windows NT. Pokud chcete webového agenta služby AD FS povolit, zaškrtněte toto políčko. Pokud chcete webového agenta služby AD FS zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Cesta k souboru cookie - k dispozici je pole pro zadání cesty k umístění, kde je uložen soubor cookie pro prostředky aplikací pracujících s tokeny systému Windows NT. Pokud tato informace není k dispozici, je výchozí cesta k souboru cookie stejná jako cesta k serveru: “/”.

Poznámka

Důsledkem nesprávné cesty k souboru cookie může být nekonečná smyčka přesměrování prohlížeče. To se týká aplikací pracujících s deklaracemi i aplikací pracujících s tokeny systému Windows NT.

Doména souboru cookie - k dispozici je pole pro zadání domény, ve které je soubor cookie platný.

Adresa URL pro návrat - k dispozici je pole pro zadání adresy URL (Uniform Resource Locator), na kterou bude klient vrácen po dokončení ověření. Obvykle je to stejná stránka, kterou se klient původně snažil načíst. Tato adresa URL se dále musí shodovat s prvkem Cílová skupina daného tokenu. Služba systému Windows zkontroluje prvek Cílová skupina.


Obsah