V této kapitole jsou uvedeny následující informace o pojmech a postupech nutné k přidání federačních partnerů do služby Federation Service:


Obsah