Mapovat tuto deklaraci na následující skupinu prostředků - určuje, že tato deklarace skupiny bude mapována ke skupině služby AD DS (Active Directory Domain Services), která je zadána v poli Skupina.

Skupina - k dispozici je pole pro zadání skupiny služby AD DS, která bude mapována k této deklaraci skupiny. Skupinu AD DS je také možné vyhledat pomocí tlačítka .


Obsah