Chyba - určuje, zda budou do protokolu pro ladění zaznamenány události v případě závažných problémů. Zadáním příkazu dbmon nastavíte výstupy protokolu ladění na příkazovém řádku.

Upozornění - určuje, zda budou do protokolu pro ladění zaznamenány události, které nejsou závažné, ale mohly by v budoucnu způsobovat problémy.

Informační - určuje, zda budou do protokolu pro ladění zaznamenány informační události, například přesměrování pomocí adres URL (Uniform Resource Locator) protokolu, ověřování tokenů nebo mapování deklarací.

Podrobné - určuje, zda budou do protokolu pro ladění zaznamenány podrobné informace o událostech, například požadavky na přihlášení, odpovědi, obsah tokenů, volání webových metod a informace o identifikátoru zabezpečení (SID).

Úspěšný audit - určuje, zda bude zaznamenán audit zabezpečení při každém úspěšném ověření uživatele nebo změně zásad důvěryhodnosti provedené v této službě Federation Service. Všechny úspěšné záznamy jsou uloženy do souboru protokolu ladění, který je určen v poli Adresář souborů protokolů.

Neúspěšný audit - určuje, zda bude zaznamenán audit zabezpečení při každém neúspěšném pokusu o změnu zásad důvěryhodnosti pro tuto službu Federation Service. Všechny záznamy o neúspěšném auditu jsou uloženy do souboru protokolu ladění, který je určen v poli Adresář souborů protokolů.

Položky protokolu událostí - určuje, zda se do protokolu ladění budou zaznamenávat všechny události služby AD FS (Active Directory Federation Services).

Soubor cookie - určuje, zda se do protokolu ladění budou zaznamenávat soubory cookie.

Adresář souborů protokolů - umožňuje uživateli zadat nebo vyhledat umístění souboru protokolu, ve kterém lze zobrazit veškeré informace generované na základě možností vybraných na této stránce.

Poznámka

Pokud jste zvolili adresář, který se liší od výchozího adresáře, je nutné přiřadit identitě ADFSAppPool definované ve Správci služby IIS (Internet Information Services) (ve výchozím nastavení síťová služba) oprávnění Čtení, Zápis, Vytvářet soubory a Zobrazovat obsah složky, aby federační server nebo proxy federačního serveru měly potřebná oprávnění k zápisu do souborů protokolu.


Obsah