Z příchozí skupiny - k dispozici je pole pro zadání názvu příchozí skupiny pro mapování jedné hodnoty hlavního názvu uživatele (UPN).

Na hlavní název uživatele (UPN) - k dispozici je pole pro zadání názvu jedné hodnoty hlavního názvu uživatele.

Tlačítko ... - kliknutím na toto tlačítko vyhledáte novou skupinu pro mapování k hlavnímu názvu uživatele.

Přidat - kliknutím přidáte novou skupinu pro mapování k hlavnímu názvu uživatele.

Nahoru - kliknutím změníte pořadí mapování skupiny k hlavnímu názvu uživatele. Výběrem mapování skupina-hlavní název uživatele zvýrazněte a klikněte na možnost Nahoru nebo Dolů.

Dolů - kliknutím změníte pořadí mapování skupiny k hlavnímu názvu uživatele. Výběrem mapování skupina-hlavní název uživatele zvýrazněte a klikněte na možnost Nahoru nebo Dolů.

Odebrat - kliknutím odstraníte mapování skupiny k hlavnímu názvu uživatele.

Další informace


Obsah