V této kapitole jsou uvedeny informace o pojmech a postupech, které jsou nutné k přidání odkazů na webové aplikace do služby Federation Service.


Obsah