Povoleno - určuje, že aplikace je povolena. Zrušením zaškrtnutí políčka aplikaci zakážete.

Zobrazovaný název - k dispozici je pole pro zadání popisného názvu aplikace.

Adresa URL aplikace - k dispozici je pole pro zadání adresy URL (Uniform Resource Locator) aplikace. Adresa URL aplikace je obvykle kořenový adresář stromové struktury obsahu chráněného službou AD FS (Active Directory Federation Services). Nakonfigurovaná hodnota musí odpovídat adrese URL pro návrat, která je nakonfigurována ve webovém agentovi služby AD FS.

Infrastruktura veřejných klíčů (PKI) - pokud vyberete tuto možnost, použije služba Federation Service podpisový certifikát tokenu k ochraně tokenů zabezpečení pro tuto aplikaci.

Účet doménové služby - pokud vyberete tuto možnost, použije služba Federation Service požadavek protokolu Kerberos k ochraně tokenů zabezpečení pro tuto aplikaci. Vyberete-li tuto možnost, musíte zadat hlavní název služby účtu cílové služby.

Pro webového agenta služby AD FS a aplikace pracující s deklaracemi musí být hlavní název služby registrován pro identitu fondu aplikací pro chráněné aplikace, například www/prodej.treyresearch.net.

Pro webového agenta služby AD FS a aplikace pracující s tokeny systému Windows NT musí být hlavní název služby registrován pro účet služby ověření webového agenta služby AD FS (obvykle účet počítače, kromě návrhů farmy), například host/prodej.


Obsah