Životnost tokenů (min) - k dispozici je pole pro zadání nového nastavení životnosti tokenů SAML (Security Assertions Markup Language). Je to životnost tokenu akcelerátoru přihlášení (LAT) označovaného také jako soubor cookie. Vybrat nové nastavení lze kliknutím na šipky nahoru nebo dolů. Služba Federation Service vytvoří tokeny SAML, které jsou platné pouze po určitou dobu. Životnost tokenů SAML definuje, jak dlouho je token zabezpečení platný od doby vytvoření. Minimální hodnota pro toto pole je jedna minuta. Výchozí hodnota je 600 minut.

Interval aktualizace zásad důvěryhodnosti (min) - k dispozici je pole pro zadání nového nastavení intervalu aktualizace zásad důvěryhodnosti. Vybrat nové nastavení lze také kliknutím na šipky nahoru nebo dolů. Interval aktualizace zásad důvěryhodnosti určuje, jak často kontroluje služba Federation Service, zda se zásady důvěryhodnosti změnily a načítá zásady důvěryhodnosti, pokud jsou nové. Minimální hodnota pro toto pole je 5 minut. Výchozí hodnota je 60 minut.

Interval aktualizace mezipaměti důvěryhodnosti domén systému Windows (min) - k dispozici je pole pro zadání nového nastavení intervalu aktualizace mezipaměti důvěryhodnosti domén systému Windows. Vybrat nové nastavení lze také kliknutím na šipky nahoru nebo dolů. Interval aktualizace mezipaměti pro filtrování identifikátorů zabezpečení (SID) určuje, jak často aktualizuje služba Federation Service informace o důvěryhodnosti v systému Windows. Výchozí hodnota je 60 minut.


Obsah