Povolit tohoto partnera - určuje, zda je partner poskytující účty povolen nebo zakázán. Partner poskytující účty je federační partner, který je službou Federation Service považován za důvěryhodného z hlediska poskytování tokenů zabezpečení založených na deklaracích.

Zobrazovaný název - k dispozici je pole pro zadání popisného názvu partnera poskytujícího účty.

Identifikátor URI služby Federation Service - k dispozici je pole pro zadání identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier) partnera poskytujícího účty. Identifikátor URI je kompaktní řetězec znaků, který slouží k identifikaci abstraktních nebo fyzických prostředků, například https://prodej.adatum.com/adfs/.

Adresa URL koncového bodu služby Federation Service - k dispozici je pole pro zadání adresy URL (Uniform Resource Locator) koncového bodu služby Federation Service, kam organizace a aplikace partnera odesílají požadavky a odpovědi, například http://prodej.adatum.com/adfs/ls/.


Obsah