Pokud do konfigurace služby AD FS (Active Directory Federation Services) přidáte více než jedno úložiště účtů, určuje priorita úložišť účtů pořadí, ve kterém bude služba AD FS úložiště používat. Služba AD FS se pokusí ověřit uživatele nejdříve pro první úložiště účtů. Pouze pokud se ověření uživatele nezdaří, pokusí se služba AD FS ověřit uživatele v dalším úložišti účtů v seznamu priorit. Služba AD FS se pokouší ověřit uživatele, dokud není uživatel úspěšně ověřen nebo dokud nebylo ověření provedeno pro všechna úložiště účtů. Služba AD FS ukončí ověřování pro další úložiště účtů, jakmile je uživatel v jednom úložišti účtů úspěšně ověřen.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Ke konfiguraci priority úložiště účtů lze použít následující postup.

Konfigurace priority úložiště účtů
  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na možnost Služba AD FS.

  2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na složku Federation Service, Zásady zabezpečení a Tato organizace.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Priority úložiště účtů a potom na příkaz Priorita úložišť.

  4. V dialogovém okně Stanovení priority úložišť účtů vyberte úložiště účtů a pomocí tlačítek Nahoru a Dolů ho přesuňte v seznamu priorit a klikněte na tlačítko OK.

Další informace


Obsah