Použít vztah důvěryhodnosti systému Windows - určuje, zda partner poskytující účty může použít vztah důvěryhodnosti systému Windows.

Pokud partner pro poskytování účtů nemá vztahy důvěryhodnosti systému Windows s touto organizací, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Poznámka

Pokud toto políčko zaškrtnete, je povolen návrh jednotného přihlášení k webu ve federaci s důvěryhodností doménové struktury.

Všechny domény a doménové struktury služby Active Directory Domain Services - určuje, že uživatelé mohou náležet do libovolné domény nebo doménové struktury služby AD DS (Active Directory Domain Services), která je pro tohoto partnera poskytujícího účty důvěryhodná.

Určené domény a doménové struktury služby Active Directory Domain Services - určuje, že chcete vybrat povolené domény nebo doménové struktury služby AD DS, které jsou pro tohoto partnera poskytujícího účty důvěryhodné.

Další informace


Obsah