Služba AD FS (Active Directory® Federation Services) je založena na vznikající a v tomto oboru podporované architektuře webových služeb, která je definována ve specifikacích WS-*. Služba AD FS usnadňuje použití jednotného přihlášování (SSO) k ověřování uživatelů pro více přidružených webových aplikací v průběhu jedné relace online. Služba AD FS toto umožňuje pomocí bezpečného sdílení digitální identity a oprávnění, neboli deklarací, přes hranice zabezpečení a rozlehlé sítě.


Obsah