Povoleno - určuje, zda je tato deklarace e-mailu povolena. Chcete-li povolit deklaraci e-mailu, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li zakázat deklaraci e-mailu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Název deklarace - popisný název této deklarace.

Typ deklarace - za typy deklarací identity se považují tyto typy: e-mail, hlavní název uživatele (UPN) a běžný název. Pokud se v tokenu nachází více než jeden z těchto typů deklarace, jsou deklarace identity naplněny v následujícím pořadí:

  1. hlavní název uživatele (UPN),

  2. e-mail,

  3. běžný název.

Omezit auditování - určuje, zda je hodnota deklarace při jejím vytvoření nebo mapování auditována či sdílena.

Další informace


Obsah