Průvodce přidáním partnera poskytujícího účty můžete použít k přidání nového partnera poskytujícího prostředky nebo prostřednictvím importu souboru zásad. Další informace o zdokonalených funkcích importu v této verzi služby AD FS (Active Directory Federation Services) naleznete v článku Novinky ve službě AD FS v systému Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85684 (Stránka může být v angličtině.)).

Tento průvodce slouží k přidání partnera poskytujícího prostředky, který bude poskytovat webové aplikace uživatelům, kteří mají účty ve vašem úložišti účtů: služby AD DS (Active Directory Domain Services) nebo AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

K dokončení tohoto postupu je nutné členství minimálně v místní skupině Administrators nebo ekvivalentní členství. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Ruční přidání partnera poskytujícího prostředky

K ručnímu přidání partnera poskytujícího prostředky můžete použít následující postupy.

Ruční přidání partnera poskytujícího prostředky
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na možnost Služba AD FS.

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na možnost Služba Federation Service, Zásady důvěryhodnosti a Organizace partnerů.

 3. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na položku Partneři poskytující prostředky, přejděte na příkaz Nový a klikněte na položku Partner poskytující prostředky.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce přidáním partnera poskytujícího prostředky klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Importovat soubor zásad musí být vybrána možnost Ne. Potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Podrobnosti o partneru poskytujícímu prostředky proveďte následující kroky a potom klikněte na tlačítko Další:

  • Do pole Zobrazovaný název zadejte název partnera poskytujícího prostředky.

  • Do pole Identifikátor URI služby Federation Service zadejte identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) pro partnera poskytujícího prostředky.

  • Do pole Adresa URL koncového bodu služby Federation Service zadejte adresu URL (Uniform Resource Locator) služby Federation Service.

 7. Na stránce Federační scénář proveďte jednu z následujících akcí a pak klikněte na tlačítko Další:

  • Pokud vytváříte federovaný vztah důvěryhodnosti s jinou organizací a nechcete použít stávající vztah důvěryhodnosti doménové struktury, klikněte na možnost Jednotné přihlášení k webu ve federaci.

  • Pokud vytváříte federovaný vztah důvěryhodnosti v rámci stejné organizace a pokud obě strany již sdílejí vztah důvěryhodnosti doménové struktury, klikněte na možnost Jednotné přihl. k webu ve federaci s důvěryhodností doménové struktury.

 8. Na stránce Deklarace identity partnerů poskytujících prostředky vyberte jednu nebo více deklarací identity pro sdílení s partnerem poskytujícím prostředky a klikněte na tlačítko Další:

  • Pokud partner poskytující prostředky vyžaduje k provádění autorizačních rozhodnutí deklarace hlavního názvu uživatele (User Principal Name – UPN), zaškrtněte políčko Deklarace hlavního názvu uživatele.

  Poznámka

  Pokud jste vybrali scénář Jednotné přihl. k webu ve federaci s důvěryhodností doménové struktury, je vybrána volba Deklarace hlavního názvu uživatele a nelze provést konfiguraci. Je tomu tak proto, že jsou pro tento scénář požadovány deklarace UPN.

  • Pokud partner poskytující prostředky vyžaduje k provádění autorizačních rozhodnutí e-mailové deklarace, zaškrtněte políčko Deklarace e-mailu.

  • Pokud partner poskytující prostředky vyžaduje k provádění autorizačních rozhodnutí deklarace běžného názvu, zaškrtněte políčko Deklarace běžného názvu.

 9. Pokud jste jako deklaraci identity vybrali možnost Deklarace hlavního názvu uživatele na stránce Vybrat příponu UPN, proveďte jeden z následujících kroků a klikněte na tlačítko Další:

  • Chcete-li předat všechny přípony UPN bez jejich nahrazení, klikněte na možnost Předat všechny přípony UPN beze změn.

  • Chcete-li nahradit všechny přípony UPN jinou příponou, klikněte na možnost Nahradit všechny přípony UPN příponou a zadejte příponu, kterou chcete použít k nahrazení všech přípon UPN.

 10. Pokud jste jako deklaraci identity vybrali možnost Deklarace e-mailu na stránce Vybrat e-mailovou příponu, proveďte jeden z následujících kroků a klikněte na tlačítko Další:

  • Chcete-li předat všechny e-mailové přípony bez jejich nahrazení, klikněte na možnost Předat všechny e-mailové přípony beze změn.

  • Chcete-li nahradit všechny e-mailové přípony jinou příponou, klikněte na možnost Nahradit všechny e-mailové přípony příponou a zadejte příponu, kterou chcete použít k nahrazení všech e-mailových přípon.

  Poznámka

  Deklarace běžného názvu nevyžadují žádné další informace.

 11. Pokud nyní nechcete povolit partnera poskytujícího prostředky, zrušte na stránce Povolit tohoto partnera poskytujícího prostředky zaškrtnutí políčka Povolit tohoto partnera poskytujícího prostředky a klikněte na tlačítko Další.

 12. Chcete-li přidat nového partnera poskytujícího prostředky a ukončit průvodce, klikněte na tlačítko Dokončit.

Přidání partnera poskytujícího prostředky pomocí importu souboru zásad

Chcete-li přidat partnera poskytujícího prostředky pomocí importu souboru zásad, můžete použít následující postup.

Přidání partnera poskytujícího prostředky importem souboru zásad
 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na možnost Služba AD FS.

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na možnost Služba Federation Service, Zásady důvěryhodnosti a Organizace partnerů.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Partneři poskytující prostředky, přejděte na příkaz Nový a klikněte na položku Partner poskytující prostředky.

 4. Na stránce Vítá vás Průvodce přidáním partnera poskytujícího prostředky klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Importovat soubor zásad proveďte následující kroky a klikněte na tlačítko Další:

  • Klikněte na tlačítko Ano.

  • V části Soubor zásad vzájemné spolupráce mezi partnery vyhledejte nebo zadejte umístění souboru zásad partnera poskytujícího prostředky.

 6. Na stránce Podrobnosti o partneru poskytujícímu prostředky zadejte v části Zobrazovaný název zobrazovaný název partnera poskytujícího prostředky, ověřte, že další importované nastavení partnera jsou správné a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce Federační scénář proveďte jednu z následujících akcí a pak klikněte na tlačítko Další:

  • Pokud vytváříte federovaný vztah důvěryhodnosti s jinou organizací a nechcete použít stávající vztah důvěryhodnosti doménové struktury, klikněte na možnost Jednotné přihlášení k webu ve federaci.

  • Pokud vytváříte federovaný vztah důvěryhodnosti v rámci stejné organizace a pokud obě strany již sdílejí vztah důvěryhodnosti doménové struktury, klikněte na možnost Jednotné přihl. k webu ve federaci s důvěryhodností doménové struktury.

 8. Na stránce Deklarace identity partnerů poskytujících prostředky vyberte jednu nebo více deklarací identity, které bude partner poskytující účty poskytovat partnerovi poskytujícímu prostředky, a klikněte na tlačítko Další:

  • Pokud partner poskytující prostředky vyžaduje k provádění autorizačních rozhodnutí deklarace hlavního názvu uživatele (User Principal Name – UPN), zaškrtněte políčko Deklarace hlavního názvu uživatele.

  Poznámka

  Pokud jste vybrali scénář Jednotné přihl. k webu ve federaci s důvěryhodností doménové struktury, je vybrána volba Deklarace hlavního názvu uživatele a nelze provést konfiguraci. Je tomu tak proto, že jsou pro tento scénář požadovány deklarace UPN.

  • Pokud partner poskytující prostředky vyžaduje k provádění autorizačních rozhodnutí e-mailové deklarace, zaškrtněte políčko Deklarace e-mailu.

  • Pokud partner poskytující prostředky vyžaduje k provádění autorizačních rozhodnutí deklarace běžného názvu, zaškrtněte políčko Deklarace běžného názvu.

 9. Pokud jste jako deklaraci identity vybrali možnost Deklarace hlavního názvu uživatele na stránce Vybrat příponu UPN, proveďte jeden z následujících kroků a klikněte na tlačítko Další:

  • Chcete-li předat všechny přípony UPN bez jejich nahrazení, klikněte na možnost Předat všechny přípony UPN beze změn.

  • Chcete-li nahradit všechny přípony UPN jinou příponou, klikněte na možnost Nahradit všechny doménové přípony UPN příponou a zadejte příponu, kterou chcete použít k nahrazení všech přípon UPN, a klikněte na tlačítko Přidat.

 10. Pokud jste jako deklaraci identity vybrali možnost Deklarace e-mailu na stránce Vybrat e-mailovou příponu, proveďte jeden z následujících kroků a klikněte na tlačítko Další:

  • Chcete-li předat všechny e-mailové přípony bez jejich nahrazení, klikněte na možnost Předat všechny e-mailové přípony beze změn.

  • Chcete-li nahradit všechny přípony UPN jinou příponou, klikněte na možnost Nahradit všechny e-mailové přípony příponou a zadejte příponu, kterou chcete použít k nahrazení všech e-mailových přípon.

  Poznámka

  Deklarace běžného názvu nevyžadují žádné další informace.

 11. Pokud nyní nechcete povolit partnera poskytujícího prostředky, zrušte na stránce Povolit tohoto partnera poskytujícího prostředky zaškrtnutí políčka Povolit tohoto partnera poskytujícího prostředky a klikněte na tlačítko Další.

 12. Chcete-li přidat nového partnera poskytujícího prostředky a ukončit průvodce, klikněte na tlačítko Dokončit.


Obsah