Přidat - kliknutím na tuto možnost přidáte soubor certifikátu do seznamu certifikátů, které se používají k ověřování tokenů zabezpečení vydaných partnerem poskytujícím účty. Vyberte binární soubor certifikátu X509 kódovaný pomocí kódování DER (s příponou CER), soubor certifikátu PKCS #7 (s příponou P7B) nebo soubor úložiště certifikátů (s příponou SST), jehož obsah odpovídá jednomu z následujících typů:

  • certifikát podepsaný svým držitelem (Certifikát podepsaný svým držitelem je kořenový certifikát vydaný certifikační autoritou.),

  • všechny certifikáty v cestě certifikátů až ke kořenovému certifikátu (V tomto případě je koncový certifikát zjištěn automaticky.).

Odebrat - kliknutím odstraníte zvýrazněný certifikát ze seznamu ověřovacích certifikátů.

Poznámka

Poslední certifikát nelze odstranit, protože seznam musí obsahovat nejméně jeden certifikát pro danou službu Federation Service, aby bylo možné ověřovat tokeny vydané touto službou.

Zobrazit - kliknutím na tuto možnost zobrazíte podrobnosti o zvýrazněném certifikátu v seznamu ověřovacích certifikátů.

Nastavení odvolání

Zkontrolovat koncový certifikát - tato možnost zkontroluje, zda byl koncový certifikát v řetězci certifikátů odvolán. Pokud vyberete tuto možnost, můžete dosáhnout zvýšení výkonu, protože stav odvolání je kontrolován pouze v seznamu odvolání certifikátů (CRL) spojeném s certifikační autoritou, která koncový certifikát vydala, nikoli ve všech seznamech odvolání certifikátů, které se nachází v řetězci certifikátů výše než certifikační autorita daného koncového certifikátu.

Upozornění

Tuto možnost vyberte, pokud důvěřujete certifikační autoritě, která koncový certifikát vydala.

Zkontrolovat koncový certifikát pouze v mezipaměti - tato možnost provede stejné akce jako možnost Zkontrolovat koncový certifikát, ale místo kontroly stavu odvolání přímo z certifikační autority, která koncový certifikát vydala, je provedena kontrola odvolání v seznamu odvolání certifikátů importovaném do úložiště místního počítače.

Poznámka

Pokud je tato možnost vybrána a časové razítko pro seznam odvolání certifikátů v úložišti místního počítače není aktuální, bude komunikace služby AD FS ukončena s chybou.

Zkontrolovat celý řetěz certifikátů - tato možnost zkontroluje stav odvolání ve všech certifikátech v řetězu včetně certifikátu v kořenovém adresáři. Ačkoli při většině kontrol odvolání je kontrola kořenového certifikátu vynechána, spustí se v tomto případě kontrola, zda nebyl kořenový certifikát odvolán.

Zkontrolovat celý řetěz certifikátů pouze v mezipaměti - tato možnost provede stejné akce jako možnost Zkontrolovat celý řetěz certifikátů, ale místo kontroly stavu odvolání přímo z certifikační autority, která certifikát v kořenovém adresáři vydala, je kontrola odvolání provedena v seznamu odvolání certifikátů importovaném do úložiště v místním počítači.

Poznámka

Pokud je tato možnost vybrána a časové razítko pro seznam odvolání certifikátů v úložišti místního počítače není aktuální, bude komunikace služby AD FS ukončena s chybou.

Zkontrolovat celý řetěz certifikátů kromě kořenového certifikátu - tato možnost zkontroluje stav odvolání u všech certifikátů v řetězu kromě kořenového certifikátu. Tato možnost je výchozím nastavením pro kontrolu odvolání ve službě AD FS.

Zkontrolovat celý řetěz kromě kořenového certifikátu pouze v mezipaměti - tato možnost provede stejné akce jako možnost Zkontrolovat celý řetěz certifikátů kromě kořenového certifikátu, ale místo kontroly stavu odvolání přímo z certifikačních autorit, které certifikáty vydaly, je kontrola provedena v seznamu odvolání certifikátů importovaných do úložiště místního počítače.

Poznámka

Pokud je tato možnost vybrána a časové razítko pro seznam odvolání certifikátů v úložišti místního počítače není aktuální, bude komunikace služby AD FS ukončena s chybou.


Obsah