Role nebo úloha může obsahovat operace. Na této kartě jsou uvedeny operace definované pro dané úložiště aplikace.

Následující tabulka obsahuje popis prvků uživatelského rozhraní tohoto dialogového okna.

Položka Popis

Vyberte definice operací, které chcete přidat

Obsahuje seznam operací definovaných v úložišti autorizací.

Pokud chcete zahrnout definovanou operaci, zaškrtněte políčko vedle existující definice operace.

Pokud chcete zahrnout operace, zaškrtněte políčko vedle existující definice.

Další odkazy


Obsah