Pomocí rozšíření serveru IIS Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) je možné konfigurovat server Internetové informační služby (ISS) umožňující klientům služby BITS odesílání souborů na pozadí do virtuálních adresářů služby IIS s možností navázání v případě přerušení. Po dokončení odeslání souboru může server BITS upozornit webovou aplikaci na nový soubor pomocí rozšíření protokolu odesílání služby BITS pro požadavek HTTP POST. Webová aplikace může volitelně odpovědět na odeslaný požadavek klienta. Informace o rozšíření protokolu odesílání služby BITS pro požadavek HTTP POST naleznete na stránce https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143105 (stránka může být v angličtině).

Instalace rozšíření serveru IIS BITS
  1. Ve Správci serveru v části Souhrn funkcí klikněte na tlačítko Přidat funkce.

  2. V Průvodci přidáním funkcí zaškrtněte políčko Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) a Rozšíření serveru IIS.

  3. Postupujte podle pokynů průvodce, které zahrnují instalaci požadovaného softwaru (je-li uveden). Další informace o způsobu použití Průvodce přidáním funkcí naleznete v online nápovědě ke Správci serveru.

Konfigurovatelné možnosti

Konfigurovatelné možnosti pro rozšíření serveru IIS zahrnují omezení velikosti odesílaných souborů, automatické odstranění neúplných souborů po předem nastaveném časovém intervalu a podporu serverové farmy. Další informace naleznete v následujících částech:

Odebrání rozšíření serveru IIS BITS
  1. Ve Správci serveru v části Souhrn funkcí klikněte na tlačítko Odebrat funkce.

  2. V Průvodci odebráním funkcí zrušte zaškrtnutí políčka Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) a klikněte na tlačítko Další.

  3. Klikněte na tlačítko Odebrat a po zobrazení výzvy kliknutím na tlačítko Zavřít ukončete Průvodce odebráním funkcí.

  4. Restartováním serveru dokončete proces odebrání funkcí služby BITS. Další informace o způsobu použití Průvodce odebráním funkcí naleznete v online nápovědě ke Správci serveru.