Kompaktní server BITS se vzdálenou správou služby BITS pomáhá zabezpečit vzdálené přenosy souborů. Vzdálená správa služby BITS umožňuje správci systému nebo aplikacím řadiče pomocí zprostředkovatelů rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation) služby BITS vzdáleně vytvářet úlohy služby BITS v klientských počítačích nebo zveřejňovat soubory pro hostování na kompaktním serveru BITS. Zprostředkovatelé rozhraní WMI služby BITS mohou vzdáleně přenášet soubory z jednoho vzdáleného počítače do jiného pomocí klienta služby BITS ve spojení s kompaktním serverem BITS. Tato funkce je především určena pro práci s nástrojem Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM), který je aplikací řadiče. Všechny aplikace, které mohou používat zprostředkovatele rozhraní WMI služby BITS, však mohou rovněž sloužit jako aplikace řadiče.

Důležité informace

Všechny činnosti vzdálené správy musí být spouštěny z účtu ve skupině Administrators. Všem požadavkům z účtů, které nejsou ve skupině Administrators, bude odepřen přístup.

Přehled architektury

Následující diagram znázorňuje, jak může aplikace řadiče ve vzdáleném počítači bezpečně spravovat přenosy souborů v klientském počítači a na kompaktním serveru BITS. V tomto příkladu aplikace řadiče nasazuje úlohu na serveru a v klientském počítači pomocí služby WS-Management. (Služba WS-Management představuje implementaci protokolu Web Services-Management vytvořenou společností Microsoft.) Vzdálená volání jsou přijímána službou WSMAN (WS-Management) na serveru a v klientských počítačích. Volání jsou předávána službě WMI, která následně vyvolá zpracování požadavků zprostředkovatelem rozhraní WMI služby BITS.

Aplikace řadiče může pro nasazení úlohy použít službu WS-Management nebo model WMI DCOM. V obou případech je třeba ve vzdáleném počítači nakonfigurovat přijímání příchozích požadavků. Informace o způsobu připojení k službě WMI ve vzdáleném počítači naleznete na stránce https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=122134 (stránka může být v angličtině). Další informace o konfiguraci Vzdálené správy systému Windows naleznete na stránce https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=80947 (stránka může být v angličtině).

Chcete-li přenést soubor, aplikace řadiče vytvoří spojení se zprostředkovateli služby WMI v klientských počítačích a na serverech. Vytvoří úlohy a zahájí přenos souboru. Úloha na serveru je definována jako adresa URL hostovaná pro soubor umístěný na serveru. Úloha je určena následujícími položkami:

 • Skupina adres URL: Skupina adres URL hostuje adresu URL pro zpracování souboru. Jedná se o kombinaci skupiny adres URL HTTP.SYS a fronty požadavků. Například skupina adres URL, jako je http://+:80/Carmine, může být určena během vytvoření. Ve skupině adres URL je dále určen protokol, který se má použít, a port v hostitelském počítači. Mějte na paměti, že dvojúrovňové skupiny adres URL, jako je například http://+:80/Carmine1/Carmine2, nejsou podporovány.

 • Zdrojový soubor: Název souboru, který má být hostován na serveru prostřednictvím úlohy

 • Přípona adres URL: Přípona, kterou klientský počítač používá k jedinečné identifikaci úlohy

 • Adresa URL specifikovaná klientem ke stažení úlohy je složena z těchto částí:

  • Protokol, který se má použít: HTTP nebo HTTPS

  • Název hostitele: Název serveru

  • Skupina adres URL: Obor názvů, pod nímž je úloha hostována na serveru

  • Přípona adres URL: Přípona identifikující úlohu vytvořenou na serveru

Další informace o řetězcích předpon adres URL naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143141 (stránka může být v angličtině).

V následujících částech je popsán postup vytváření, sledování a odstraňování úloh.

Vytváření úloh na serveru

 1. Aplikace řadiče vytvoří spojení s oborem názvů root\Microsoft\Bits na serveru BITS. Zprostředkovatel serveru WMI ověřením vzdáleného tokenu zkontroluje oprávnění správce. Aplikace řadiče nastaví certifikáty SSL pro port HTTPS, pro který budou zpracovány soubory ke stažení.

 2. Aplikace řadiče požaduje, aby zprostředkovatel serveru WMI vytvořil skupinu adres URL na serveru, který umožní hostování adres URL. V tomto okamžiku lze nastavit mechanismus ověřování pro skupinu adres URL.

 3. Aplikace řadiče požaduje, aby zprostředkovatel serveru WMI vytvořil adresu URL, která umožní zpřístupnění konkrétního souboru umístěného na serveru pro procesy klientských počítačů.

 4. Zprostředkovatel vytvoří skupinu adres URL pomocí rozhraní COM na serveru a zaregistruje jedinečnou příponu adresy URL ve skupině adres URL. Jazyk SDDL a ověřování certifikátů lze nastavit pro každou jedinečnou adresu URL.

 5. Všechny nové úlohy přidané do této skupiny adres URL budou sdílet stejnou skupinu adres URL a její nastavení. Hostitelský počítač je nyní nakonfigurován a naslouchá požadavkům z klientského počítače pro registrovanou adresu URL.

Vytváření úloh v klientském počítači

 1. Aplikace řadiče vytvoří spojení s oborem názvů root\Microsoft\Bits v klientském počítači.

 2. Zprostředkovatel klienta WMI ověřením vzdáleného tokenu zkontroluje oprávnění správce. Zprostředkovatelé služby WMI dále obvykle zosobňují příchozího klienta před poskytnutím jakýchkoli dat. V tomto případě však obsluha klienta probíhá v kontextu, ve kterém je spuštěna služba WMI (místní systém). To umožňuje, aby byla jinak blokovaná vzdálená volání obsluhována službou BITS.

 3. Aplikace řadiče požaduje, aby zprostředkovatel klienta WMI vytvořil úlohu, která umožní stažení konkrétního souboru umístěného na serveru do klientského počítače pomocí služby BITS.

 4. Zprostředkovatel vytvoří spojení se službou BITS pomocí vystavených rozhraní COM.

 5. Zprostředkovatel zosobňuje účet služby, z něhož aplikace řadiče očekává spuštění úlohy služby BITS.

 6. Na serveru bude vytvořena úloha služby BITS pro požadovanou adresu URL.

 7. K této úloze lze přidat certifikát ověření.

 8. Pro úlohu ve scénářích s nedůvěryhodnými doménami lze nastavit pověření pro ověření.

 9. Úloha služby BITS je obnovena ihned po svém vytvoření a zahájení přenosu souboru.

Sledování úloh

 1. Aplikace řadiče sleduje úlohu služby BITS vytvořenou pomocí vlastnosti stavu zpřístupněné zprostředkovatelem klienta. Dojde-li u úlohy k přechodné chybě, může aplikace řadiče načíst kód chyby, zrušit úlohu služby BITS a přejít k číštění.

 2. Pokud byl přenos souboru úspěšný, může aplikace řadiče provést čištění.

Čištění úloh

 • K čištění v klientském počítači dojde v případě, že aplikace řadiče přesune úlohu služby BITS do fáze čištění. Je-li úloha ve stavu BG_JOB_STATE_TRANSFERRED, může být přesunuta do dokončeného stavu. V opačném případě ji lze zrušit.

 • Čištění na serveru provádí aplikace řadiče požadující, aby zprostředkovatel serveru zrušil hostovanou adresu URL. Adresa URL registrovaná se skupinou bude odstraněna. Klient může rovněž odstranit skupinu adres URL, čímž dojde k odstranění všech adres URL zpracovávaných skupinou adres URL.

Další zdroje

Podrobné informace o pořadí volání a metodách služby rozhraní WMI služby BITS naleznete v tématu Služba inteligentního přenosu na pozadí na stránce https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140888 (stránka může být v angličtině) a Referenční informace o službě BITS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140985 (stránka může být v angličtině).

Obecné informace o službě WMI naleznete na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136379 (stránka může být v angličtině).

Další odkazy