Kompaktní server BITS poskytuje následující přizpůsobitelné funkce:

  • Programové způsoby pro zpřistupnění souborů ke stažení

  • Ověřené a šifrované stahování

  • Funkce vzdálené správy

Tyto funkce umožňují nástroji Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) správu hostitelů virtuálních počítačů bez agenta a dále nabízí možnosti správcům systému pro automatizaci datacenter pomocí jiných kompatibilních aplikací.

Rozhraní API kompaktního serveru BITS

Rozhraní API kompaktního serveru BITS sestává ze dvou rozhraní: ICompactServerSession a ICompactServerUrlGroup. První rozhraní slouží k vytváření skupin adres URL. Druhé rozhraní slouží k přidávání adres URL do skupiny adres URL a ke konfiguraci některých vlastností. Neexistuje žádné uživatelské rozhraní.

Pomocí rozhraní API kompaktního serveru BITS nakonfigurujete řídicí aplikaci k provedení následujících úloh:

  1. CoCreate ICompactServer.

  2. Call ICompactServer::CreateUrlGroup.

  3. Call ICompactServerUrlGroup::SetAuthentication.

  4. Call ICompactServerUrlGroup::AddUrl.

Podrobné informace o rozhraní API kompaktního serveru BITS naleznete v tématu Služba inteligentního přenosu na pozadí na stránce https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140888 (stránka může být v angličtině) a Referenční informace o službě BITS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140985 (stránka může být v angličtině).

Kompaktní server BITS lze rovněž nakonfigurovat pomocí rozhraní API zprostředkovatele služby WMI a rutin prostředí PowerShell služby WMI. Další informace neleznete v tématu Vzdálená správa kompaktního serveru BITS.

Protokolování

Pokud budete kontaktovat podporu společnosti Microsoft, může pracovník oddělení technické podpory požádat o zaslání protokolů do společnosti Microsoft. Pro účely ladění vytvoří kompaktní server BITS soubor protokolu ve složce %windir%\System32\LogFiles\CompactServer. Chcete-li povolit protokolování, nastavte podle instrukcí pracovníka technické podpory v registru u položky HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\CompactServer následující hodnoty:

LogFileFlags

LogFileSize

LogFileMinMemory

Vzdálená správa kompaktního serveru BITS

Informace o vzdálené správě přenosů souborů na serveru a v klientských počítačích naleznete v tématu Vzdálená správa kompaktního serveru BITS.

Další odkazy