Certifikáty lze použít k ověřování dotazů odesílaných klienty na webové servery. Použijí-li klienti certifikáty vydané certifikační autoritou (CA) společnosti Microsoft, mohou ověřit, zda nebyly výsledky dotazu zfalšovány a zda byly vráceny správným řadičem domény nebo webovým serverem.

Úloha Referenční informace

Nastavení dalších podřízených certifikačních autorit (Volitelné)

Instalace podřízené certifikační autority

Instalace a konfigurace šablony certifikátu webového serveru

Správa šablon certifikátů (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230)

Konfigurace zápisu certifikátu

Správa zápisu certifikátů


Obsah