Modul snap-in Zálohování obecně slouží k současnému zálohování nebo obnovení certifikační autority (CA) i serveru. Někdy však můžete chtít obnovit pouze certifikační autoritu bez obnovení celého serveru, na kterém je certifikační autorita nainstalována.

Tento postup mohou provádět pouze správci certifikační autority a členové skupiny Backup Operators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Obnovení certifikační autority ze záložní kopie pomocí modulu snap-in Certifikační autorita
  1. Spusťte modul snap-in Certifikační autorita.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na název certifikační autority.

  3. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a klikněte na příkaz Obnovit certifikační autoritu.

  4. Postupujte podle pokynů Průvodce obnovením certifikační autority.

K provedení tohoto postupu lze použít také nástroj příkazového řádku Certutil.

Tento postup mohou provádět pouze správci certifikační autority a členové skupiny Backup Operators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Obnovení certifikační autority ze záložní kopie pomocí nástroje Certutil
  • Na příkazovém řádku zadejte:

    certutil -restore <BackupDirectory>

    BackupDirectory Určuje cestu, ve které jsou umístěna záložní data.

Další požadavky

  • Chcete-li otevřít příkazový řádek, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství a klikněte na položku Příkazový řádek.

Další informace


Obsah