Dříve, než budou klientské počítače moci používat webovou službu Zásady zápisu certifikátů, je třeba nakonfigurovat nastavení zásad skupiny a poskytnout tak umístění webové služby členům domény.

Konfigurace zásad zápisu certifikátů
 1. Na webovém serveru, který je hostitelem webové služby Zásady zápisu certifikátů, spusťte Správce serveru.

 2. Ve stromu konzoly rozbalte položku Role a poté rozbalte položku Webový server (IIS).

 3. Klikněte na možnost Správce Internetové informační služby.

 4. Ve stromu konzoly rozbalte položku Servery a klikněte na aplikaci webové služby začínající řetězcem ADPolicyProvider_CEP.

  Poznámka

  Název aplikace je ADPolicyProvider_CEP_AuthenticationType, kde AuthenticationType je typ ověřování webové služby.

 5. V části ASP.NET dvakrát klikněte na možnost Nastavení aplikace.

 6. Dvakrát klikněte na možnost URI a zkopírujte hodnotu identifikátoru URI.

 7. Klikněte na tlačítko Start, do pole Prohledat programy a soubory zadejte text gpmc.msc a stiskněte klávesu ENTER.

 8. Ve stromu konzoly rozbalte doménovou strukturu nebo doménu obsahující zásadu, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Objekty zásad skupiny.

 9. Klikněte pravým tlačítkem na zásadu, kterou chcete upravit, a potom klikněte na tlačítko Upravit.

 10. Ve stromu konzoly klikněte v části Konfigurace počítače\Zásady\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení na možnost Zásady veřejných klíčů.

 11. Dvakrát klikněte na možnost Klient certifikační služby - Zásady zápisu certifikátů.

 12. Klikněte na možnost Přidat a otevřete dialogové okno Server zásad zápisu certifikátů.

 13. Do pole Zadejte identifikátor URI serveru zásad zápisu zadejte nebo vložte identifikátor URI serveru zásad zápisu certifikátů získaný dříve.

 14. V seznamu Typ ověření vyberte typ ověření vyžadovaný serverem zásad zápisu.

 15. Klikněte na možnost Ověřit a zkontrolujte zprávy v oblasti Vlastnosti serveru zásad zápisu certifikátů. Tlačítko Přidat je dostupné pouze tehdy, když je platný identifikátor URI serveru zásad zápisu a typ ověřování.

 16. Klikněte na tlačítko Přidat.

Další informace


Obsah