Toto téma obsahuje podrobné postupy instalace webové služby Zápis certifikátů.

Důležité informace

Před zahájením instalace si prohlédněte přehled požadavků a možností konfigurace pro tuto službu role v tématu Nastavení webových služeb Zápis certifikátů.

Realizace tohoto postupu vyžaduje členství alespoň ve skupině Enterprise Admins.

Instalace webové služby Zápis certifikátů
 1. Spusťte Správce serveru.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na položku Role.

 3. Pokud je na stránce Souhrn rolí zobrazena položka Služba AD CS (Active Directory Certificate Services), klikněte na možnost Přidat služby rolí a pokračujte dalším krokem. Pokud není tato položka zobrazena, proveďte před pokračováním následující kroky:

  1. Na stránce Souhrn rolí klikněte na možnost Přidat role.

  2. Na stránce Než začnete klikněte na tlačítko Další.

  3. Na stránce Vybrat role serveru klikněte na možnost Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) a potom klikněte na tlačítko Další.

  4. Zkontrolujte informace na stránce Úvod do služby AD CS (Active Directory Certificate Services) a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Vybrat služby rolí zaškrtněte políčko Webová služba Zápis certifikátů.

  Poznámka

  Po přidání role AD CS je automaticky vybrána služba role Certifikační autorita, nelze ji však nainstalovat současně s webovou službou Zápis certifikátů. Pokud chcete instalovat certifikační autoritu i webovou službu Zápis certifikátů, proveďte nejdříve instalaci certifikační autority. Další informace najdete v tématu Nastavení služby AD CS (Active Directory Certificate Services).

 5. Jakmile se zobrazí výzva k instalaci požadovaných služeb a funkcí role, klikněte na možnost Přidat požadované služby rolí a poté klikněte na tlačítko Další.

 6. Chcete-li zadat certifikační autoritu, klikněte na možnost Název certifikační autority nebo na možnost Název počítače a poté klikněte na tlačítko Procházet. Vyberte certifikační autoritu nebo zadejte název počítače a klikněte na tlačítko OK.

 7. Pokud chcete nakonfigurovat webovou službu tak, aby přijímala pouze žádosti o prodloužení certifikátu a odmítala žádosti o zápis pro nové certifikáty, zaškrtněte políčko Konfigurovat webovou službu Zápis certifikátů pro režim Pouze prodloužení platnosti. Další informace naleznete v tématu Konfigurace webové služby Zápis certifikátů pro režim Pouze prodloužení platnosti.

 8. Vyberte typ ověření, který bude webová služba Zápis certifikátů používat k ověřování požadavků klientů, a klikněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce Zadat pověření účtu klikněte na možnost Zadat účet služby nebo Použít předdefinovanou identitu fondu aplikací. Chcete-li zadat účet služby, klikněte na možnost Vybrat, zadejte uživatelské jméno a heslo účtu domény a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Další.

 10. Vyberte existující certifikát serveru, klikněte na možnost Import a proveďte import souboru certifikátu, nebo klikněte na možnost Zvolit a přiřadit certifikát serveru později a poté klikněte na tlačítko Další. Podrobné informace najdete v tématu Konfigurace certifikátů serveru pro webové služby Zápis certifikátů.

 11. Na stránce Úvod do webového serveru (IIS) klikněte na tlačítko Další.

 12. Na stránce Vybrat služby rolí zkontrolujte vybrané služby rolí a klikněte na tlačítko Další.

 13. Přečtěte si informace na stránce Potvrdit vybrané možnosti instalace a klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 14. Přečtěte si případné zprávy na stránce Výsledky instalace. Ke konfiguraci webové služby Zápis certifikátů před tím, než budou uživatelé moci podávat žádosti, mohou být vyžadovány další úlohy.

Další informace


Obsah