K instalaci a konfiguraci webových služeb pro zápis certifikátů, mezi které patří webová služba Zápis certifikátů a webová služba Zásady zápisu certifikátů, použijte Správce serveru. Instalační a konfigurační postupy naleznete v části Další informace.

Instalační požadavky

Před instalací webových služeb pro zápis certifikátů ověřte, zda vaše prostředí vyhovuje následujícím požadavkům:

 • Hostitelský počítač jako člen domény se systémem Windows Server 2008 R2.

 • Doménová struktura služby Active Directory se schématem Windows Server 2008 R2. Další informace naleznete v článku Příprava schématu doménové struktury systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 pro řadič domény se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93242).

 • Podniková certifikační autorita se systémem Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2003.

  • Pokud je webová služba Zápis certifikátů nakonfigurována na ověření klientského certifikátu, musí certifikační autorita používat systém Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008.

  • V případě zápisu mezi doménovými strukturami musí být certifikační autorita nainstalována v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 Enterprise nebo Windows Server 2008 R2 Datacenter. Další informace najdete v tématu Konfigurace webových služeb Zápis certifikátů pro zápis přes hranice doménové struktury.

 • Klientské počítače se systémem Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.

 • Certifikát ověření serveru nainstalovaný pro protokol HTTPS.

Při instalaci webových služeb pro zápis certifikátů budou nainstalovány následující role a funkce serveru (pokud již nejsou nainstalovány):

 • Webový server (IIS)

 • Microsoft .NET Framework verze 3.5

Možnosti instalace

Pro webové služby pro zápis certifikátů jsou k dispozici následující možnosti instalace:

 • Webová služba Zápis certifikátů a webová služba Zásady zápisu certifikátů by měly být nainstalovány do různých počítačů.

 • Certifikační autorita může být nainstalována do stejného počítače jako webová služba Zápis certifikátů nebo webová služba Zásady zápisu certifikátů.

 • Webová služba Zápis certifikátů a webová služba Zásady zápisu certifikátů mohou být nainstalovány do stejného počítače jako následující webové služby rolí služby AD CS:

  • Webová žádost o certifikát u certifikační autority

  • Služba zápisu síťových zařízení

  • Online respondér

 • Webová služba Zásady zápisu certifikátů může být nainstalována do více počítačů v podniku. Do každého počítače je však možné nainstalovat pouze jednu instanci této služby.

 • Do jednoho počítače je možné nainstalovat více instancí webové služby Zápis certifikátů za účelem podpory více certifikačních autorit.

 • Webové služby pro zápis certifikátů nejsou podporovány u možnosti Instalace serverového jádra systému Windows Server 2008 R2.

Možnosti ověřování

Pro webové služby pro zápis certifikátů jsou k dispozici následující možnosti ověřování:

 • Integrované ověřování systému Windows

 • Uživatelské jméno a heslo

 • Klientský certifikát

Další informace


Obsah