Správa certifikační autority zahrnuje dvě obsáhlé kategorie úkolů: málo časté úkoly, mezi které patří úkoly konfigurace a implementace systému správy, a opakující se úkoly, mezi které patří běžné denní operace certifikační autority, například vydávání a odvolávání certifikátů a publikování dat o odvolání.


Obsah