Na rozdíl od seznamů odvolaných certifikátů (CRL), které jsou distribuovány pravidelně a obsahují informace o všech certifikátech, jež byly odvolány nebo pozastaveny a mohou být velmi rozsáhlé, odpovídá online respondér na požadavky klientů týkající se informací o stavu jednotlivých certifikátů. Množství dat načtených v jednom požadavku je konstantní bez ohledu na počet odvolaných certifikátů, což zjednodušuje poskytnutí aktuálních informací velkému počtu klientů v případě, že stažení seznamu CRL byl klientům trvalo nepřiměřeně dlouho. Nastavení několika propojených online respondérů v poli může zajistit flexibilitu a škálovatelnost při kontrole odvolání v různých síťových prostředích.

Úloha Referenční informace

Nastavení dalších podřízených certifikačních autorit

Instalace podřízené certifikační autority

Instalace a konfigurace šablon certifikátů

Správa šablon certifikátů (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142230)

Konfigurace certifikační autority vydávající certifikáty na vydání certifikátu Podepisování odpovědí protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol)

Konfigurace podpory respondérů OCSP v certifikační autoritě

Instalace a konfigurace online respondéru

Nastavení online respondéru

Vytvoření konfigurace odvolání pro online respondér

Vytvoření konfigurace odvolání

Vytvoření pole online respondérů

Správa pole online respondérů (stránka může být v angličtině) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142234)


Obsah