Služba AD CS (Active Directory Certificate Services) poskytuje tyto verze šablon certifikátů, jež jsou dostupné v certifikačních autoritách (CA) rozlehlé sítě.

Šablony certifikátů verze 1

Šablony certifikátů verze 1 podporují obecné potřeby certifikátů a poskytují kompatibilitu s klienty a vystavujícími certifikačními autoritami s operačními systémy Windows 2000. Šablony verze 1 jsou ve výchozím nastavení instalovány při instalaci certifikační autority a nelze je odstranit. Jedinou vlastností, kterou lze ve verzi 1 upravit, je sada přiřazených oprávnění, jež řídí přístup k šabloně.

Možnosti zápisu

 • Automatický zápis

  • Vlastní skripty

  • Nastavení automatického podávání žádostí o certifikát v zásadách skupiny lze použít pouze pro certifikáty počítačů

 • Ruční zápis

  • Modul snap-in Certifikáty

  • Stránky webového zápisu certifikační autority

Dostupnost šablony

 • Windows Server 2008 R2, všechny edice

 • Windows Server 2008, všechny edice

 • Windows Server 2003 R2, všechny edice

 • Windows Server 2003, všechny edice

 • Windows 2000 Server, všechny edice

Šablony certifikátů verze 2

Šablony certifikátů verze 2 byly zavedeny v systému Windows Server 2003 a mohou být správcem nakonfigurovány tak, aby řídily způsob, jakým jsou certifikáty požadovány, vystavovány a používány. Šablony verze 2 poskytují podporu pro automatický zápis certifikátů.

Možnosti zápisu

 • Automatický zápis

  • Automatický zápis v systémech Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows XP Professional

  • Vlastní skripty

 • Ruční zápis

  • Průvodcem zápisem certifikátu

  • Stránky webového zápisu certifikační autority

Dostupnost šablony

 • Windows Server 2008 R2, všechny edice

 • Windows Server 2008, edice Enterprise a Datacenter

 • Windows Server 2003 R2, edice Enterprise a Datacenter

 • Windows Server 2003, edice Enterprise a Datacenter

Šablony certifikátů verze 3

Kromě funkcí šablon verze 2 a automatického zápisu poskytují šablony certifikátů verze 3 také podporu pro kryptografické algoritmy standardu Suite B. Standard Suite B byl vytvořen Národní bezpečnostní agenturou USA (U.S. National Security Agency) a určuje kryptografické algoritmy, které musí vládní úřady USA používat k zabezpečení důvěrných informací.

Dostupnost šablony

 • Windows Server 2008 R2, všechny edice

 • Windows Server 2008, edice Enterprise a Datacenter