Tento postup se používá v situaci, kdy byla provedena kritická změna šablony certifikátu, a přejete si, aby byla co nejrychleji provedena obnova zápisu všech subjektů, které jsou držiteli certifikátu založeného na této šabloně. Jakmile bude subjekt příště ověřovat verzi certifikátu srovnáním s verzí šablony u certifikační autority, bude provedena obnova zápisu subjektu.

K provedení tohoto postupu jsou nutná minimálně oprávnění skupiny Domain Admins nebo Enterprise Admins nebo ekvivalentní oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Obnova zápisu všech držitelů certifikátů
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na šablonu, kterou chcete použít, a potom klikněte na příkaz Znovu zapsat všechny držitele certifikátu.