Aby mohli uživatelé spustit profil připojení vytvořený pro nástroj Správce připojení 1.4, musí mít ve svých počítačích tento nástroj nainstalovaný. Pokud uživatelé nemají nainstalovaný nástroj Správce připojení 1.4, je nutné tento software zahrnout do profilu služby. Pomocí této stránky můžete určit, že tento software bude zahrnut do vytvářeného profilu služby a bude nainstalován, pokud uživatel nainstaluje profil služby.

Poznámka

Tato stránka se zobrazí pouze tehdy, používáte-li Sadu pro správu Správce připojení (CMAK) v 32bitové verzi systému Windows poté, kdy na stránce průvodce Výběr cílového operačního systému vyberete možnost Windows XP, Windows Server 2003 a Windows 2000. Všechny novější verze systému Windows a všechny podporované 64bitové verze systému Windows již nástroj Správce připojení 1.4 obsahují.

NastaveníPopis

Nainstalovat program Správce připojení 1.4 společně s profilem programu Správce připojení

Je-li toto políčko zaškrtnuté, bude program Správce připojení verze 1.4 součástí profilu a dojde k jeho instalaci na klientském počítači, pokud je v počítači nainstalována starší verze Správce připojení, případně zde Správce připojení není nainstalován.

Pokud nástroj Správce připojení 1.4 zahrnete do profilu služby a uživatel již má nainstalovanou dřívější verzi nástroje Správce připojení, dojde během instalace k automatické aktualizaci tohoto softwaru. Program Správce připojení nebude nainstalován, pokud je v počítači uživatele již nainstalována aktuální nebo novější verze. Například do počítačů s operačním systémem Windows Vista nebude nástroj Správce připojení 1.4 nainstalován, protože je již součástí systému Windows Vista. Profil připojení se však nainstaluje i v případě, že Správce připojení zahrnutý v tomto profilu není požadován.

Další informace


Obsah