Toto téma obsahuje postupy, pomocí kterých můžete bezpečně vysunout nebo odpojit vyměnitelné zařízení.

Upozornění

Odpojení nebo vysunutí zařízení, podporujícího bezpečné odebrání, bez předchozího upozornění systému pomocí aplikace Bezpečné odebrání může způsobit ztrátu dat nebo nestabilitu systému. Pokud je například zařízení odpojeno během přenosu dat, pravděpodobně dojde ke ztrátě dat. Pokud však použijete bezpečné odebrání, můžete systém před odpojením nebo vysunutím zařízení upozornit a zabránit možné ztrátě dat.

Tento postup lze provádět prostřednictvím jakéhokoli uživatelského účtu.

Chcete-li vysunout nebo odpojit zařízení
 1. Klikněte na ikonu Bezpečné odebrání (Ikona Bezpečně odebrat hardware) v oznamovací oblasti hlavního panelu.

  Aplikace Bezpečné odebrání zobrazí místní nabídku se seznamem zařízení typu Plug and Play, která podporují bezpečné odebrání a jsou aktuálně připojeny k systému.

  Pokud požadované zařízení v nabídce nevidíte, zařízení nepodporuje bezpečné odebrání a nelze jej tedy vypojit nebo vysunout pomocí aplikace Bezpečné opdebrání.

 2. V seznamu zařízení vyberte zařízení, které chcete vypojit nebo vysunout.

  Zobrazí se zpráva, oznamující, že nyní lze zařízení bezpečně vypojit nebo vysunout.

  Poznámka

  Ve výchozím nastavení počítač u přenosných paměťových zařízení, které lze bezpečně odebrat, zatímco je počítač zapnutý, ponechává ukládání do mezipaměti při zápisu vypnuté. Je to proto, aby bylo možné zařízení odebrat bez ztráty dat.


Obsah