Toto téma obsahuje postupy, pomocí kterých můžete odinstalovat a znovu nainstalovat svá hardwarová zařízení.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Podrobnosti najdete v tomto tématu v části Další informace.

Odinstalace zařízení

Pro odinstalování zařízení typu Plug and Play obecně není nutné používat Správce zařízení. Zařízení typu Plug and Play stačí jednoduše odpojit od počítače. V závislosti na typu zařízení však může být potřeba restartovat počítač. Více informací naleznete v pokynech poskytnutých výrobcem vašeho zařízení.

Odinstalování zařízení
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na typ zařízení, které chcete odinstalovat.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadované zařízení a potom klikněte na příkaz Odinstalovat. Můžete také dvakrát kliknout na zařízení a potom na kartě Ovladač kliknout na tlačítko Odinstalovat.

 4. Pokud také chcete odstranit balíček ovladačů zařízení z úložiště ovladačů, zaškrtněte na stránce Potvrdit odebrání zařízení políčko Odstranit softwarový ovladač pro toto zařízení. .

  Možnost Odstranit softwarový ovladač pro toto zařízení odstraní balíček ovladačů z úložiště ovladačů. Tato možnost neodstraní aktuálně nainstalovaný ovladač pro jiná zařízení používající stejný ovladač. Je-li zařízení po odstranění ovladače z úložiště znovu připojeno k počítači, musí systém Windows vyhledat kopii balíčku ovladače ve standardních umístěních pro vyhledávání, včetně možného požadavku na médium. Tato možnost je ekvivalentní ke spuštění příkazu: pnputil -d -f <package.inf>. Další informace naleznete v tématu Odstranění balíčku ovladače z úložiště ovladačů.

 5. Kliknutím na tlačítko OK dokončete proces odinstalace.

 6. Po dokončení procesu odinstalace odpojte zařízení od počítače.

  Pokud budete vyzváni k restartování počítače, nebude odstranění dokončeno a zařízení může dále fungovat až do restartu počítače.

Přeinstalace zařízení typu Plug and Play

Zařízení znovu nainstalujte, pouze pokud nepracuje správně, nebo přestalo pracovat úplně. Před opětovnou instalací zařízení zkuste restartovat počítač a zkontrolovat, zda zařízení funguje správně. Pokud zařízení nefunguje správně, znovu jej nainstalujte.

Přeinstalování zařízení typu Plug and Play
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Pomocí pokynů v předchozím postupu odinstalujte zařízení.

 3. Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, postupujte podle následujících kroků:

  • Připojte zařízení a restartujte počítač. Po opakovaném spuštění systému Windows bude zařízení rozpoznáno a znovu nainstalováno.

  • Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

 4. V případě, že se nezobrazí výzva k restartování počítače, postupujte podle následujících kroků:

  • Ve Správci zařízení klikněte v nabídce Akce na příkaz Vyhledat změny hardwaru.

  • Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka

  Příkaz Vyhledat změny hardwaru nepřeinstaluje zařízení typu Plug and Play, pokud je v počítači již nainstalován ovladač. Jestliže zařízení nebylo odinstalováno, příkaz Vyhledat změny hardwaru nerozpozná připojení zařízení jako změnu. Chcete-li, aby systém Windows při opětovném připojení zařízení spustil instalaci, je nutné zařízení typu Plug and Play nejdříve odinstalovat.

Přeinstalace zařízení nepodporujícího technologii Plug and Play

Zařízení přeinstalujte, pouze pokud nepracuje správně nebo přestalo pracovat úplně. Před opětovnou instalací zařízení zkuste restartovat počítač a zkontrolovat, zda zařízení pracuje správně. Pokud zařízení nepracuje správně, přeinstalujte je.

Přeinstalování zařízení nepodporujícícho technologii Plug and Play
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Pomocí pokynů v předchozím postupu odinstalujte zařízení.

 3. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem na horní uzel.

 4. Klikněte na příkaz Přidat starší hardware.

 5. V Průvodci přidáním hardwaru klikněte na tlačítko Další a následujte pokyny na své obrazovce.

Další požadavky

Obsah