Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého lze bezpečně vyjmout přenosný počítač z dokovací stanice.

Upozornění

Vyjmutí přenosného počítače bez použití příkazu Zrušit dokování může způsobit nestabilitu systému, ztrátu dat nebo dokonce poškození hardwaru. Abyste předešli ztrátě nebo poškození, používejte pro vyjmutí počítače z doku příkaz Zrušit dokování, nebo systém vypněte a vyjměte přenosný počítač z doku vypnutý. Vyjmutí přenosného počítače z doku, zatímco je v úsporném režimu nebo v režimu spánku, může způsobit ztrátu dat a nestabilitu systému.

Tento postup lze provádět prostřednictvím jakéhokoli uživatelského účtu.

Chcete-li vyjmout přenosný počítač z doku
  1. Klikněte na tlačítko Start.

  2. V nabídce Start rozbalte kliknutím na tlačítko šipky napravo od tlačítek Vypnout a Zamknout nabídku Možnosti vypnutí.

    Rozpozná-li systém Windows, že váš počítač je přenosný a podporuje vyjmutí z doku, zobrazí se v této nabídce příkaz Zrušit dokování. Příkaz Zrušit dokování se nezobrazí, pokud váš počítač není rozpoznán jako přenosný a s podporou vyjmutí z doku.

  3. Klikněte na příkaz Zrušit dokování.

  4. Až obdržíte oznámení, že je bezpečné váš přenosný počítač vyjmout z doku, vyjměte jej. Vlastníte-li motorizovanou dokovací stanici, dojde k vyjmutí vašeho přenosného počítače z doku automaticky.

Další požadavky
  • Příkaz Zrušit dokování se v nabídce Možnosti vypnutí zobrazí pouze pokud počítač podporuje rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) a je rozpoznán jako přenosný počítač v dokovací stanici. Pokud se příkaz Zrušit dokování v nabídce Možnosti vypnutí nezobrazuje, váš počítač nepodporuje rozhraní ACPI, nebo nepodporuje vyjmutí z doku.

  • Některé počítače mají na dokovací stanici tlačítko pro vyjmutí. Místo uvedeného postupu lze stiskem tohoto tlačítka přenosný počítač také vyjmout z doku. Více informací naleznete v dokumentaci k vaší dokovací stanici.

  • Pro optimální výkon přenosného počítače změňte schéma napájení v Ovládacích panelech. Tato volba je dostupná v kategorii Přenosná PC jako Správa napájení z baterie nebo v Klasickém zobrazení jako Možnosti napájení.


Obsah