Toto téma obsahuje postupy, pomocí kterých můžete měnit nastavení specifické pro určitý typ zařízení.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Změna nastavení pro síťový adaptér

Vlastnosti zařízení pro síťové adaptéry zavisí na daném zařízení. Přečtěte si uživatelskou příručku výrobce zařízení, kde se dozvíte, která nastavení je potřeba změnit.

Chcete-li změnit nastavení pro síťový adaptér
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Síťové adaptéry.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný síťový adaptér a klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Upřesnit proveďte příslušné požadované změny.

Změna nastavení pro port COM nebo LPT

Chcete-li změnit nastavení portu COM nebo LPT
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Porty (COM a LPT).

 3. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný port a klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Nastavení portu proveďte požadované změny.

  Poznámka

  Většina hardwarových zařízení, která používají porty, nastavuje rychlost portu automaticky. Výchozí hodnoty rychlosti pro port modemu jsou uvedeny v části Možnosti telefonu a modemu v části Hardware a zvuk v Ovládacích panelech.

Změna nastavení pro myš PS/2

Chcete-li změnit nastavení pro myš PS/2
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Myši a jiná polohovací zařízení.

 3. Pravým tlačítkem klikněte na položku Myš kompatibilní s PS/2 a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Upřesnit proveďte požadované změny.

Změna nastavení pro řadič IDE

Některá pokročilá nastavení řadiče IDE jsou závislá na daném zařízení. Přečtěte si uživatelskou příručku výrobce zařízení, kde se dozvíte, která nastavení můžete změnit.

Pokud již systém rozpoznal zařízení IDE na kanálu IDE, nebude možné měnit nastavení Typ zařízení. Tím je zabráněno možnosti, že byste vybrali Žádné, což by IDE zařízení zakázalo.

Chcete-li změnit nastavení pro řadič IDE
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku řadiče IDE ATA/ATAPI, klikněte pravým tlačítkem na požadované zařízení IDE a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Pokročilá nastavení proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  Karta Pokročilá nastavení nemusí být zobrazena u všech zařízení řadiče IDE.

Změna nastavení regionu pro DVD mechaniku

Mnoho softwarových dekodérů vyžaduje pro svou funkci přímý přístup do paměti (DMA). Zkontrolujte nastavení rozhraní IDE (Integrated Device Electronics) a ujistěte se, že v nabídce Režim přenosu je vybrána položka DMA (je-li k dispozici). Je-li to možné, zkontrolujte toto nastavení i u sekundárního kanálu IDE.

Chcete-li změnit nastavení regionu DVD mechaniky
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Jednotky DVD nebo CD-ROM, klikněte pravým tlačítkem na požadovanou DVD mechaniku a klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě Region disku DVD proveďte požadované změny.

  Poznámka

  Karta Region disku DVD nemusí být dostupná u všech DVD mechanik.

Chcete-li nakonfigurovat svoji DVD mechaniku tak, aby přehrávala disky z jiných regionů, vyberte příslušnou zeměpisnou oblast v seznamu oblastí Obvyklé je vybrat oblast, kde se nacházíte. Obvykle není třeba toto nastavení znovu měnit.

Počet, kolikrát lze změnit nastavení regionu, je omezen. Jestliže se hodnota Zbývající změny bude rovnat 1 a vy vyberete nový region, zobrazí se výstraha, upozorňující na to, že po této změně bude možné přehrávat pouze disky DVD z vybraného regionu. Pamatujte na to, že nastavení regionu nemusí být u některých hardwarových a softwarových DVD dekodérů možné.

Změna nastavení pro adaptér ISDN

Chcete-li změnit nastavení pro adaptér ISDN
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Síťové adaptéry, klikněte pravým tlačítkem na kartu adaptéru sítě ISDN (Integrated Services Digital Network) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Na kartě ISDN klikněte v seznamu Vyberte typ přepínače nebo protokol kanálu D na typ přepínače nebo protokol kanálu D a potom klikněte na tlačítko Konfigurovat.

  Proveďte požadované změny.

Informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení adaptéru ISDN naleznete v dokumentaci poskytnuté telefonní společností nebo výrobcem hardware.

Změna nastavení pro multimediální zařízení

Multimediální zařízení mohou zahrnovat audio nebo video zařízení pro datové proudy, audio nebo video kodeky nebo MIDI zařízení.

Chcete-li změnit nastavení pro multimediální zařízení
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Řadiče zvuku, videa a her.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadované zařízení a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Proveďte požadované změny konfigurací.

  Poznámka

  Tlačítko Vlastnosti je dostupné pouze tehdy, pokud na svém počítači používáte jiné ovladače, než ovladače modelu WDM (Windows Driver Model). Pokud není tlačítko Vlastnosti povoleno, nakonfigurujte zařízení pomocí karty Prostředky.


Obsah