Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete nakonfigurovat určitá zařízení při inovaci vašeho počítače z jednoprocesorového na víceprocesorový systém.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Upozornění

Inovace počítače z jednoprocesorového na víceprocesorový může zakázat používaný hardware a způsobit, že počítač nebude fungovat správně nebo bude nefunkční. Inovaci by měli provádět pouze uživatelé s expertními znalostmi počítačového hardwaru a nastavení konfigurace hardwaru.

Chcete-li inovovat počítač z jednoprocesorového na víceprocesorový
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Dvakrát klikněte na položku Počítač.

  3. Klikněte pravým tlačítkem na model počítače a potom na příkaz Vlastnosti.

  4. Na kartě Ovladač klikněte na tlačítko Aktualizovat ovladač. Tímto se spustí Průvodce aktualizací hardwaru.

  5. Vyberte možnost Vyhledat ovladač v počítači.

  6. Vyberte možnost Vybrat ovladač ze seznamu.

  7. Na stránce Aktualizace ovladače klikněte v seznamu Model na příslušný typ počítače a potom klikněte na tlačítko Další.

  8. Po dokončení instalace ovladače ukončíte průvodce kliknutím na tlačítko Zavřít.

  9. Jestliže se zobrazí výzva systému Windows k restartování počítače, klikněte na tlačítko Restartovat.


Obsah